SNEL INFORMATIE
Sluit snel informatie

Nieuwsberichtdetail

Aanpassingen in 'Mijn Vaph' />

  </div>
   <div class=

Aanpassingen in 'Mijn Vaph'

28 jun 2017 door absoluut vzw

Er zijn aanpassingen gebeurd in het portaal www.mijnvaph.be:

  • Bij het registreren van een cashovereenkomst met een niet-vergunde zorgaanbieder, moet je nu ook de frequentie (uren per week), kostprijs (bruto uur-of maandloon) en taakomschrijving ingeven.


  • Bij het indienen van kosten moet je eerst de overeenkomst aanduiden waarop de kost betrekking heeft. Daarna vul je de velden van de kost in. Er is een nieuw verplicht veld bijgekomen waar je het ‘onkosttype’ invult. Je duidt de juiste type kost aan, bijvoorbeeld lidgeld van een vrijwilligersorganisatie. Werk je met een sociaal secretariaat, dan zal je meerdere type kosten zien staan: loon, arbeidsongevallenverzekering, maaltijdcheques, ...

https://www.absoluutvzw.be/uploads/cgblog/id87/Mijnvaph_detail.jpg