SNEL INFORMATIE
Sluit snel informatie

Nieuwsberichtdetail

Brief terbeschikkingstelling PVB voor minderjarigen uit MFC />

 </div>
  <div class=

Brief terbeschikkingstelling PVB voor minderjarigen uit MFC

4 jul 2017 door absoluut vzw

Minderjarigen geboren in 1994 of vroeger die gebruikmaken van een MFC zullen een brief krijgen over hun PVB. We zetten alles op een rijtje:

Terbeschikkingstelling van je PVB

Minderjarigen die:

 • geboren zijn in 1994 of vroeger;
 • momenteel gebruikmaken van een MFC;
 • met een actieve vraag geregistreerd stonden op de CRZ (wachtlijst);
 • of een aanvraag PVB doorlopen hebben.

zullen een brief krijgen met de terbeschikkingstelling van hun PVB. Het gaat om een tijdelijk budget dat bedoeld is om de overgang te kunnen maken van minderjarigenzorg naar een PVB voor meerderjarigen. Opgelet, dit budget wordt pas definitief als je binnen de 12 maanden na je terbeschikkingstelling de aanvraagprocedure van het PVB doorlopen hebt (je maakt een ondersteuningsplan, laat je zorgzwaarte objectiveren en beantwoord een vragenlijst rond prioritering, meer info vind je hier).
Na het doorlopen van de aanvraagprocedure wordt je definitieve PVB bekomen:

 • Is dat minder dan je tijdelijke PVB, dan wordt je PVB verlaagd.
 • Is dat gelijk aan je tijdelijke PVB, dan wordt je tijdelijke PVB behouden.
 • Is dat hoger dan je tijdelijke PVB, dan wordt je tijdelijke PVB behouden en met je meervraag kom je in een prioriteitengroep.

Aangezien het om meerderjarigenzorg gaat, moet je je overeenkomst met het MFC stopzetten.
Zolang je gebruikmaakt van de ondersteuning van een MFC, blijf je (tot maximum 26 jaar) recht hebben op het PVB.

De hoogte van je PVB wordt bij de opstart procentueel aangepast aan het jaarbudget waar je dat jaar nog recht op hebt.
Voorbeeld:
Je hebt een PVB van 20.000 euro. Als je pas in juli start zal je nog 10.000 euro krijgen, je hebt immers maar 6 maanden te overbruggen. Vanaf januari zal je jouw volledige PVB van 20.000 euro krijgen, want dan gaat het om een heel jaar.

Je hebt 4 maanden om te starten met je PVB. Heb je hierbij hulp nodig? Neem dan contact op met absoluut vzw via 03 259 08 85. Wij helpen jou graag verder!

Wat als je niet akkoord gaat met deze beslissing?

Ga je niet akkoord met deze beslissing, dan kan je beroep aantekenen via de arbeidsrechtbank binnen de 3 maanden na ontvangst van de definitieve beslissing. Je stuurt een aangetekende brief met je argumenten naar de griffie van de arbeidsrechtbank in je gerechtelijk arrondissement.

Wat doe je als je toch geen budget wenst?

Wil je geen gebruikmaken van het PVB, dan meld je dit schriftelijk en ondertekend aan het Team Budgetbesteding.

Cumulverbod

Je hebt een regeling met een verzekeringsmaatschappij of fonds omtrent het vergoeden van de kosten van jouw ondersteuning. In dat geval geldt er een ‘cumulverbod’. Dat betekent dat je voor je schade maar één keer een vergoeding mag ontvangen. Het cumuleren van vergoedingen is verboden. Je moet je kosten met de schadevergoeding van je fonds of verzekeringsmaatschappij betalen. De kosten die het VAPH al betaalde in afwachting van de definitieve regeling, worden teruggevorderd van het fonds of de verzekeringsmaatschappij.

Je houdt het VAPH op de hoogte van alle belangrijke gegevens die te maken hebben met je schadegeval. Daarom stuur je volgende documenten naar het VAPH:

 • Een kopie van de “minnelijke overeenkomst”, meestal dading genoemd; voordat de overeenkomst door de partijen is ondertekend.
 • Een kopie van de uiteindelijk afgesloten minnelijke regelingsovereenkomst of de rechterlijke uitspraak waarin het schadegeval uiteindelijk definitief is geregeld.
 • Alle documenten waaruit duidelijk blijkt voor welke schadeposten je werd vergoed en voor welk bedrag.

Is er een cumulverbod in jouw dossier? Dan zal je spoedig geïnformeerd worden door het juridische team van het VAPH.

Meer info over de overgang van minderjarigen naar PVB, vind je op de website van het VAPH.

https://www.absoluutvzw.be/uploads/cgblog/id88/Brief2.jpg