SNEL INFORMATIE
Sluit snel informatie

Nieuwsberichtdetail

Overgang van minderjarigen- naar meerderjarigenzorg />

  </div>
   <div class=

Overgang van minderjarigen- naar meerderjarigenzorg

11 okt 2017 door absoluut vzw

Ben je minderjarig met een PAB en zal je binnenkort je ondersteuning verderzetten als meerderjarige? Dan moet je de aanvraagprocedure voor een Persoonsvolgend Budget (PVB) doorlopen. Om je ondersteuning naadloos verder te zetten in het meerderjarigensysteem, moet je die procedure doorlopen vóór je 22 jaar wordt.

Maar wat houdt die aanvraagprocedure in?

Stap 1: Je doorloopt een proces van vraagverheldering. Dat resulteert in de opmaak van een ondersteuningsplan PVB.
Stap 2: Een erkend multidisciplinair team objectiveert de handicap en de ondersteuningsnood. Daarna maken ze een multidisciplinair verslag op en stellen ze een budgetcategorie voor.
Stap 3: Het VAPH wijst op basis van die gegevens een budgetcategorie PVB toe.
Is die voorgestelde budgetcategorie hoger dan je huidige PAB? Dan zal jouw vraag enkel voor prioritering voorgelegd worden aan de regionale prioriteitencommissie. Het VAPH garandeert immers zorgcontinuïteit voor minderjarige budgethouders met een PAB.

Als je de aanvraagprocedure voor een PVB doorlopen hebt, zal je PAB omgezet worden in een PVB. Zo kan je jouw ondersteuning verderzetten.

Hoe wordt de hoogte van je Persoonsvolgend Budget berekend?

Je hebt de aanvraagprocedure doorlopen. Het PVB dat ter beschikking wordt gesteld zal nooit meer bedragen dan je PAB.

  • Als blijkt dat je een hoger PVB nodig hebt, dan zal de meervraag (het verschil tussen de hoogte van je PAB en de hoogte van het nodige PVB) voor prioritering voorgelegd worden aan de regionale prioriteitencommissie.
  • Als blijkt dat je PVB lager is dan je PAB, dan wordt de (lagere) budgetcategorie PVB ter beschikking gesteld.

Het VAPH vertrekt van de hoogte van je PAB om de budgethoogte van je PVB te bepalen.
Vervolgens worden volgende elementen in rekening gebracht:

  • 50 euro lidgeld bijstandsorganisatie;
  • VIA4-middelen (indien van toepassing);
  • het percentage beheerskosten (11,94 %) of organisatiegebonden kosten (25,35 %) dat bij de besteding wordt toegevoegd.

Een PVB kan naar keuze in cash en in voucher worden besteed.

  • Wanneer je kiest voor cash bij een niet-vergunde zorgaanbieder, komt er 11,94 % beheerskosten bovenop het bedrag dat je ter beschikking gesteld kreeg.
  • Wanneer je kiest voor cash of voucher bij een vergunde zorgaanbieder, ontvangt de vergunde zorgaanbieder 25,35 % bovenop het zorggebonden budget dat je bij de zorgaanbieder besteedt.

Het bedrag van je PVB lijkt daarom lager dan je PAB, er worden naargelang de besteding immers nog extra middelen (beheerskosten of organisatiegebonden kosten) aan toegevoegd. De beheerskosten worden toegevoegd aan het budget, maar de organisatiegebonden kosten niet. Die worden door het VAPH rechtstreeks aan de vergunde zorgaanbieder betaald.

Wat als je beschikt over een Persoonlijk-Assistentiebudget op basis van de spoedprocedure?

Kreeg je een PAB via een spoedprocedure? Dan heb je ook recht op zorgcontinuïteit om je ondersteuning als volwassene verder te zetten.
Ook voor jou geldt dat je PAB afloopt op je 22e verjaardag. Had je een PAB op basis van de spoedprocedure, dan moet je voor je 22 jaar een aanvraag PVB doen.

Je kan ook een aanvraag voor een PVB via de spoedprocedure indienen. Als je voldoet aan de criteria van de spoedprocedure, dan krijg je een budgetcategorie 10 ter beschikking gesteld. Hoe doe je dit? Vul het aanvraagformulier ‘Persoonsvolgend Budget via spoedprocedure’ in, dat vind je hier. Je moet ook het medisch attest van de behandelende arts-specialist van de gespecialiseerde dienst toevoegen, dat vind je hier. Al deze formulieren verstuur je ingevuld naar het Team Budgetbesteding. Normaal krijg je een brief van het VAPH over de overstap.

Werk je met een sociaal secretariaat?

Werk je met een sociaal secretariaat, dan moet je zeker de overgang naar meerderjarigheid regelen. Word je meerderjarig, dan kan je zelf werkgever worden. Soms is dat, omwille van de aard van de handicap, onmogelijk. In dat geval kan er bewindvoering worden aangevraagd bij het vredegerecht.

Word jij meerderjarig en werkgever? Dan moet er voor het sociaal secretariaat een nieuwe ondernemingsnummer worden aangevraagd (dit kost geld). Er moeten ook nieuwe contracten worden afgesloten op naam van de nieuwe werkgever. Alles kan wel gewoon verder lopen, er is geen opzeg nodig. In geval van bewindvoering, wordt de bewindvoerder werkgever.

https://www.absoluutvzw.be/uploads/cgblog/id96/minderjarig_detail.jpg